Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020


Όλα είναι έτοιμα

Δεν αντιστέκομαι στο εφήμερο
αφήνω το τέλος να με παρασύρει
μέχρι να περάσει ο πόνος της ενοχής
για να συντάξω την εκδοχή μου
Γύρω μου ακμές, αιχμές και βάθη

Όσα είχα στομώσει χρόνια
αναμένουν την αναγγελία
του θανάτου σου

Δεν υπάρχουν σχόλια: