Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2022

 


Αναζωή

 

Στη γέννησή του οι μοίρες του

τον θάνατο υμνούσαν

αντέδρασε με τη ζωή

και όσα του στερούσαν

στη ζήση που δεν γνώρισε

τα έκανε αξία

και αν δεν τη συνάντησε

δεν είχε σημασία

 

Μη βγάζεις εισιτήριο

να θάψεις το κορμί σου

πιάσ’ τη ζωή απ’ τα μαλλιά

και πάρτηνε μαζί σου,

είπε, χωρίς κριτήριο

θα είσαι τελειωμένος

Δεν έκλαψε το θάνατο

σαν να ’ταν κληρωμένος