Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ: ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ: ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: Προλεγόμενα    Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας, του συγγραφέα. Αναφέρεται στο ρουμελιώτικο γλωσσικό ιδίωμα ...

ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ: Το Ρουμελιώτικο γλωσσικό ιδίωμα - Λεξιλόγιο (μέρος...

ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ: Το Ρουμελιώτικο γλωσσικό ιδίωμα - Λεξιλόγιο (μέρος...:   του Σεραφείμ   Κακούρα, φιλολόγου   Σύντομη εισαγωγή στο λεξιλόγιο (εμπλουτισμένο)      Το λεξιλόγιο που ακολουθεί αποτελείται από ...

ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ: ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (μέρος Γ’)

ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ: ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (μέρος Γ’): του Σεραφείμ Ν. Κακούρα, φιλολόγου --- Λεξικό του Ρουμελιώτικου ιδιώματος Σεραφ. Κακούρας    Περιλαμβάνει 2.1...