Τρίτη 11 Ιουλίου 2017
 Συστημικός εκσυγχρονισμός


Στις παρασιτικές αποικίες,
που η χώρα γίνεται χώρος,
οι κάργιες κρώζουν
πάνω απ’ τα κεφάλια
του έθνους, που γίνεται κράτος
Ο κυρίαρχος λόγος
προετοιμάζει αποδοχή
αποικιακής υπόστασης
χωρίς διέξοδο
Η ιστορική αθανασία
λιβανοποιείται,
κλονίζεται η συνοχή,
ανισορροπεί η ανάπτυξη
Δύσπνοια, σπίλος
διανοητικής απραξίας
Ο ποιητής παίρνει
αναγκαίες ανάσες
πριν από το πούρο της ειρήνης
Μοναδικός αντίπαλος
ενός νεαρού έθνους,
που δεν θ’ αγωνίζεται,
η κοινωνία

Δεν υπάρχουν σχόλια: