Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

 
                                                                                               Νίκος Βεντούρας

ταπεινός χαιρετισμός
στον Ι.Δ.

άδεια η βάρκα
επέστρεψε 
τρίτη φορά 
φέτος

φράκταλ η διαδρομή
φως
για το
κενό
άχανο
σκοτάδι
φράκταλ ο κόσμος
φως
και ο
κενό
σχεδιασμός του
σκοτάδι
εδώ

αόρατη η 
οριακή υπέρβαση
δεν έχει χρόνο
για το μέλλον ο
θάνατος

                                        Νίκος Βεντούρας


Δεν υπάρχουν σχόλια: