Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ: ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ: ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: Προλεγόμενα    Η παρούσα εργασία είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας, του συγγραφέα. Αναφέρεται στο ρουμελιώτικο γλωσσικό ιδίωμα ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: